Wybierz

  • slider-start01

    Zamlewski i Wspólnicy

     

    Zaufanie to podstawa funkcjonowania naszej kancelarii. Reprezentujemy naszych Klientów zachowując najwyższe standardy i wykorzystując wszelkie nasze kompetencje. Jesteśmy wiarygodnym partnerem dla osób prawnych, sektora publicznego i klientów indywidualnych.

  1. 1
  2. 2
  3. 3

kancelaria prawna ZAMLEWSKI I WSPÓLNICY spółka komandytowa została założona w 2007 roku. Świadczymy usługi dla osób prawnych, spółek osobowych, spółdzielni i osób prywatnych. Specjalizujemy się w obsłudze przedsiębiorstw, i dzięki odpowiednio dobranemu zespołowi, jesteśmy w stanie pomóc naszym Klientom w wielu zakresach ich działalności. Kompleksowe podejście to jeden z naszych atutów i znaków rozpoznawczych.

Kompetencje

Zespół specjalistów posiadających wysokie kompetencje w swoich specjalizacjach zapewni sukces we wszystkich Twoich sprawach. Jesteśmy, aby pomóc Tobie i Twojemu biznesowi.

Zespół

Ludzie to naj­waż­niej­szy ele­ment spraw­nie funk­cjo­nu­ją­cej kancelarii. Udało się nam stworzyć taki Zespół.

Efektywność

Kom­pe­tentny zespół to gwa­ran­cja efek­tyw­nego roz­wią­za­nia pro­blemu. Dzia­łamy szybko i spraw­nie, z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do Klienta oraz dbałości o jego interesy.

Prawo cywilne i procesy sądowe

Pomagamy w wielu obszarach prawa cywilnego – przygotowujemy umowy i pisma procesowe, reprezentujemy Klienta przed sądami dobierając optymalną strategię procesową.

Obsługa przedsiębiorców

Zapewniamy kompleksową obsługę przedsiębiorców – pomagamy w wyborze optymalnej formy działalności gospodarczej, jej założeniu i bieżącym funkcjonowaniu.

Podatki

Dora­dzamy w postę­po­wa­niach podat­ko­wych i prze­pro­wa­dzamy zwią­zane z podat­kami pro­cesy – przygotowujemy pisma, repre­zen­tu­jemy Klienta przed orga­nami podat­ko­wymi, opty­ma­li­zu­jemy obcią­że­nia.

W czym jeszcze możemy Tobie pomóc? Poznaj naszą pełną ofertę.